Sezonn patika v keramice - viz ploha
Sezonn patika v keramice - <a href='sezonni_pastiky.doc'>viz ploha</a>
1230
Mortadela Bologna CHZO
Mortadela Bologna CHZO
1100
Maarsk klobsa klasik
Maarsk klobsa klasik
0191
Krt delikatesa s pistciemi 4 kg
Krt delikatesa s pistciemi 4 kg
0415

O ns

 

Firma DELPRA spol. s r.o. byla zaloena v dubnu 1991. Od poátku své existence a do souasnosti byly a jsou prosazovány zásady spolehlivého partnerství jak pro zahraniní dodavatele tak pro tuzemské odbratele. Vysoká kvalita zboí, akceptovatelné ceny, široký sortiment specialit, skladové a logistické zázemí – to vše pispívá k tomu, e firma je partnerem špikových zahraniních výrobc, ale také partnerem nejvýznamnjších zákazník na eském trhu, poínaje prakticky všemi zahraniními etzci a dále pak eskými velkoobchody, gastronomickými provozy , cateringy a jednotlivými zákazníky v oblasti maloobchodu. V této souvislosti spolupracujeme i s tuzemskými výrobci ve snaze zajistit zákazníkm kompletní sortiment pro prodej na konzumenta.

Po 25 letech existence meme konstatovat, e firma patí k nejvýznamnjším dovozcm uzenin z mnoha zemí Evropy, disponuje kvalitním nákupním, prodejním i logistickým personálem a má všechny pedpoklady pro další rst a zkvalitování kontakt se všemi zákazníky v R.

V pípad Vašeho zájmu nebo dotaz jsme našim zákazníkm kdykoliv k dispozici.

Stáhnte si náš certifikát IFS LOGISTICS